Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

π. Σιλουανός, “Οι καρποί του πνεύματος” – Ομιλία Κυριακής Β’ Ματθαίου. 07-07-24

https://www.youtube.com/watch?v=4rEBVtos-TM