Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Θείος ανακαινισμός” Ομιλία Κυριακής ΙΑ’ Λουκά (των Προπατόρων). 18-12-2023