Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Ο άνθρωπος, δοχείο της Χάριτος.” Ομιλία Κυριακής ΣΤ’ Λουκά 22-10-2023