Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Από την πονηρία του ανθρώπου στο έλεος του Θεού” Ομιλία Κυριακής Η’ Λουκά 12-11-2023