Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Άνθρωπον ουκ έχω” Ομιλία Κυριακής του Παραλύτου 07-05-2023