Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Κύριε το ποτήριόν σου μεθύσκον με ωσεί κράτιστον”. Κυριακή 02_04_2023, Ι.Ν Αγίου Νικολάου Χαλκίδας