ΟΜΙΛΙΕΣ

“Ο χρόνος ως ευλογία” Ομιλία Κυριακής προ των Φώτων – Πρωτοχρονιά – Μεγάλου Βασιλείου (01_01_23)