Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Ο άνθρωπος ως ναός του Θεού” Ομιλία Κυριακής ΙΖ’ Ματθαίου (Χαναναίας) – 29_1_2023