Άρθρα, ΟΜΙΛΙΕΣ

“Η ευχαριστία ως θεραπεία – Παραβολή των 10 λεπρών” Ομιλία Κυριακής 15_01_2023