Άρθρα

“Χριστόν ενεδύσασθε”. Ομιλία Κυριακής Ι’ Λουκά, 4_12_2022