Άρθρα

“Η ανάγκη να νεκρωθεί ο παλαιός Άνθρωπος για να γεννηθεί ο Χριστός”. Κυριακή ΙΑ’ Λουκά 11_12_2022