Άρθρα

“Ο Χριστός είναι η πραγματική ειρήνη”. Ομιλία Κυριακής ΙΓ’ Λουκά, 27_11_2022