ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Άρθρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος το σταθερό τηλέφωνο της Μονής δεν λειτουργεί.
Προσωρινά μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 6949124520.
Ευχαριστούμε πολύ.