Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22_08_21. Θ΄ Ματθαίου. Ο Ιησούς Χριστός περπατά πάνω στα ύδατα: η δύναμη της πίστης.