Άρθρα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 01_08_2021. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ