Άρθρα

«Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνευματος»

«Όταν αρχίζει η Θεία Λειτουργία και ο λειτουργός ιερέας εκφωνεί το «Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», από αυτή τη στιγμή τα πάντα μεταποιούνται. Ενώ βρισκόμαστε μέσα στον ναό, στον γήινο ναό, στο κτίσμα, ταυτόχρονα μας δίνεται η δυνατότητα της προγεύσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Διευρύνονται τα όρια του χρόνου και του χώρου… Ενώ βρισκόμαστε σ’ έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, ταυτόχρονα άλλος χώρος και άλλος χρόνος μας περιβάλλει. Είναι αυτός της Βασιλείας των Ουρανών. Είμαστε στον ναό, πατάμε στο δάπεδο, στεκόμαστε στο στασίδι, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε μόνο εκεί, είμαστε κάτοικοι της Βασιλείας των Ουρανών, μπαίνουμε στη Βασιλεία….»
π. Σιλουανός
Από το βιβλίο «Της αγάπης στίγματα» του Αρχιμ. Σιλουανού, Καθηγουμένου της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυρομματίου (Αλίαρτος Βοιωτίας)