Άρθρα

“Σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος”

Όταν το Άγιο Πνεύμα εισχωρήσει στην καρδιά ως κραταιός και ορμητικός άνεμος, συντρίβοντας τη σκληρότητας της, εκεί στη βαθειά καρδιά, θα απεικονίσει τη μορφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα καθάρει και θα μετουσιώσει την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να επικαλούμαστε το Όνομα Του από τα έγκατα της.
Σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτή ας είναι η καθημερινή μας επιδίωξη.