Φωτογραφίες

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ π. ΜΩΥΣΗ 02/10/21

ΕΙΣ ΔΙΑΚΟΝΟ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ π. ΜΩΥΣΗ 11/09/21

Φωτογραφίες από την παρουσίαση του βιβλίου “Της αγάπης στίγματα” στην Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου

Φωτογραφίες από την Μονή

Φάκελος με εικόνες του Καθολικού