Ομιλίες σε Συνάξεις

– 1η Αντιαιρετική. Διαδοχή και ενότητα
– 2η Αντιαιρετική. Χαρίσματα, διδασκαλία
– Α ρε μαμά!
– Αγάπη για τις εντολές
– Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης
– Για μια συνύπαρξη με αγάπη
– Ελεύθεροι από το σύμπτωμα της θρησκείας
– Ενότητα και Αγάπη
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας Α΄
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας Β΄
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας Γ΄
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας Δ’
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας Ε’
– Ερμηνεία Θ. Λειτουργίας ΣΤ´
– Η άσκηση του χριστιανικού πνεύματος
– Η έννοια του μαρτυρίου στην Άγ. Γραφή (π. Ευάγγελος Παπανικολάου)
– Η παγκοσμιότητα της Εκκλησίας
– Ο επιούσιος άρτος
– Πώς να διέλθουμε την Αγία και Mεγάλη Τεσσαρακοστή
– Ερμηνεία προς Εφεσίους Α’
– Ερμηνεία προς Εφεσίους Β΄
– Ερμηνεία προς Εφεσίους Γ’
– Ερμηνεία προς Εφεσίους Δ΄
– Ερμηνεία προς Εφεσίους Ε’
– Η αγάπη ρυθμίζει τους λογισμούς
– Η δύναμη της μετανοίας (Ερωτήσεις)
– Η ιερότητα των συζυγικών σχέσεων
– Η μετάνοια βάση της πνευματικής ζωής
– Η νήψη στις συνθήκες του σύγχρονου κόσμου
– Η πνευματική πορεία του Αγίου Λουκά της Κριμαίας
– Η φιλανθρωπία ως στοιχείο σωτηρίας
– Καταλαλιά, κατάκριση, εξουδένωση
– Λόγος για τον μοναχισμό
– Ο ησυχασμός ως θεραπευτική μέθοδος
– Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος
– Ο Σταυρός ως πηγή ελέους
– Οι σαρκική ζωή των παιδιών μας και η δική μας στάση
– Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης
– Περί μοναχισμού
– Περί φθόνου (Oμιλία στην Αράχωβα)
– Περί φθόνου (Oμιλία στην Θήβα)
– Πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα
– Πνευματική δίψα
– Πολυπρόσωπη πλάνη
– Πορεία προς το Πάσχα
– Τελωνικό φρόνημα
– Το δώρο της πίστεως
– Το μυστήριο της μετανοιας – Οσία Μαρία η Αιγυπτία
– Το πνεύμα των Χριστουγέννων και ο πλατυσμός της καρδιάς
– Φορείς του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού
– Προβληματισμοί για τα παιδιά
– Το θέλημα του Θεού
– Η διαχείριση των λογισμών κατά τον Άγιο Πορφύριο
– Η παραβολή των ταλάντων
– Καύση των νεκρών κ.α.
– Οι λογισμοί κατά τον Αγ. Πορφύριο
– Η αξία του ανθρωπίνου προσώπου
– Υπέρβαση του θανάτου
– Τα παιδιά και η θεία Λατρεία 
– Πως προσευχόμαστε
– Τα μυστήρια της Εκκλησίας και ο άνθρωπος
– Προσέγγιση στην Ορθόδοξη πνευματικότητα
– Η ακηδία του κόσμου και ο ζήλος των τέκνων του Θεού
– Οι διαπροσωπικές σχέσεις στο φως της σχέσης μας με τον Θεό
– Η έννοια του αληθινού προφήτου
– Περί της καύσεως των νεκρών
– Η αγάπη προς τους εχθρούς
– Ευχαριστία και ευγνωμοσύνη